Snekertrekweg 35
8912AA Leeuwarden
Tel: (058) 213 30 43
Fax: (058) 216 85 62
Email:
info@stdleeuwarden.nl


Disclaimer


De op deze website weergegeven informatie is bedoeld als algemene informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De getoonde informatie kan nimmer worden aangemerkt als een aanbod en is niet bedoeld ter vervanging van deskundig persoonlijk advies. Indien zonder nadere verificatie of advies van de informatie gebruik wordt gemaakt, geschiedt dit geheel voor eigen rekening en risico.

De Service Technische Dienst heeft veel aandacht besteedt aan de juistheid en volledigheid van de informatie op deze website. De Service Technische Dienst is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor eventuele fouten en onvolkomenheden in de verstrekte informatie. Indien we opmerkzaam worden gemaakt van onjuistheden, zullen wij deze verbeteren. Tevens is de Service Technische Dienst niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, materieel en immaterieel, veroorzaakt door het gebruik van de inhoud, goederen of diensten.

Op de website kan, onder meer via zogenaamde ?links?, worden verwezen naar informatie die wordt verstrekt of aangeboden door derden. De inhoud van deze informatie wordt door de Service Technische Dienst niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. De Service Technische Dienst wijst iedere aansprakelijkheid in dit kader nadrukkelijk van de hand.

Alle intellectuele eigendomsrechten en databankrechten met betrekking tot de inhoud en werking van deze website komen uitsluitend toe aan de Service Technische Dienst of haar toeleveranciers. Bezoekers zijn uitsluitend gerechtigd tot het online bekijken van de aangeboden informatie en het gebruik van de aangeboden functionaliteiten. Zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de Service Technische Dienst is het niet toegestaan enige inhoud of functionaliteit over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te publiceren.
Service Technische Dienst (S.T.D.), Snekertrekweg 35, 8912 AA Leeuwarden. Onderdeel van Westcom V.O.F. te Stiens.
Inschrijfnummer KvK: 01071604. BTW nummer: NL8038.16.960.B.01 Bank: ABN-AMRO 44.13.29.063 ten name van Westcom - STD te Stiens.
Webmaster: R.J. van Steinvoorn, © 2007.